Opisz przedstawiony na ilustracji znaczek pocztowy.

...

...

...

...

...

...

...

...

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_ Friedrich_Gauss

...

...

...

...

...

...

...

...