Plac o powierzchni 19 m2 trzeba wysypać żwirem. Jeden worek żwiru wystarcza na 1,5 m2 powierzchni. Ile najmniej takich worków żwiru trzeba kupić?
Zapisz wszystkie obliczenia.

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...