Które wyrażenie pozwala obliczyć, ile metrów kwadratowych przeznaczono pod uprawę warzyw?

A.  B. 14,5⋅17 C.  D. 2(14,5 + 17)