Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu.

Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu?

A. 80 cm B. 60 cm C. 40 cm D. 20 cm