Co z postaci królewskiego błazna z obrazu Matejki przejął Kazimierz Kamiński do roli Stańczyka w Weselu? Podaj dwa przykłady podobieństw.

...