W którym zadaniu występuje taki sam problem jak w zadaniu lina?

A. Od jednego odjąć zero.
B. Od jedenastu odjąć zero.
C. Od dziewięciu odjąć zero.
D. Od dwudziestu odjąć zero.