Lin przybył do suma, bo chciał

A. ośmieszyć znanego matematyka.
B. zawrzeć znajomość z uczonym.
C. nauczyć się odejmować.
D. zostać matematykiem.