Początek wiersza mówi, że sum w Wiśle

A. budził grozę.
B. był autorytetem.
C. był wyśmiewany.
D. budził wstręt.