Ile dzieci ma urodziny w lecie?

A. Czworo. B. Troje. C. Dwoje D. Jedno.