Kiedy odbyła się opisana lekcja?

A. Na przełomie XVII i XVIII wieku.
B. W drugiej połowie XVIII wieku.
C. Na przełomie XVIII i XIX wieku.
D. W pierwszej połowie XIX wieku.