Jakie uczucia wyraża postać Stańczyka ukazana na obrazie Matejki? Odpowiedz, wyko­rzystując przypis.

...