Po sprawdzeniu zeszytu Karola nauczyciel zrozumiał, że trzeba

A. przenieść go do następnej klasy.
B. wezwać jego rodziców.
C. rozwijać jego talent.
D. dać mu nauczkę.