Co pokazuje przedstawiony w tekście układ liczb?

A. Tok myślenia Karola przy rozwiązywaniu zadania.
B. Rozwiązanie podyktowane przez nauczyciela.
C. Obliczenia zapisane przez Karola w zeszycie.
D. Jedyną metodę rozwiązania zadania.