Nauczyciel myślał, że zadanie polegające na obliczeniu sumy czterdziestu liczb

A. pozwoli odkryć geniusz jednego z uczniów.
B. umożliwi uczniom odkrycie nowego wzoru.
C. zajmie uczniom większą część lekcji.
D. zniechęci uczniów do matematyki.