Tekst jest anegdotą o

A. konieczności uczenia się matematyki.
B. ujawnieniu się matematycznego talentu.
C. szkolnych przygodach pierwszoklasistów.
D. dawnych sposobach nauczania matematyki.