Na podstawie wiersza wyjaśnij, jaką funkcję pełnił teatr Bogusławskiego w czasach nie­woli narodowej.

...
...