Na planie w skali 1 : 50 000 trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu?

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: ...