Uczniowie z województw mazowieckiego i podlaskiego uczestniczyli podczas swoich ferii zimowych we wspólnej trzydniowej wycieczce. Kiedy odbyła się ta wycieczka?

A. Od 29 do 31 stycznia.
B. Od 3 do 5 lutego.
C. Od 6 do 8 lutego.
D. Od 9 do 11 lutego.