W ilu województwach uczniowie mieli ferie w ostatnim tygodniu stycznia?

A. W dwóch. B. W pięciu. C. W siedmiu. D. W dziewięciu.