Przekształć cytat z wiersza: na teatrum wkroczy, zastępując słowa podniosłe wyrazami potocznymi.

...