Uczniowie z województwa łódzkiego rozpoczęli ferie zimowe później niż uczniowie z województwa małopolskiego o

A. 1 tydzień. B. 3 tygodnie. C. 4 tygodnie. D. 5 tygodni.