Zawodnicy jednej drużyny wzięli ze skrzynki 5 butelek wody mineralnej, a zawodnicy drugiej drużyny dwa razy więcej. Ile butelek wody zostało w skrzynce?

Do rozwiązania tego zadania brakuje informacji, ile butelek wody

A. może pomieścić skrzynka.
B. wzięli zawodnicy drugiej drużyny.
C. wzięli razem zawodnicy jednej i drugiej drużyny.
D. było w skrzynce, zanim zaczęli je brać zawodnicy.