Boisko ma kształt prostokąta o wymiarach 45 m i 90 m.

Ile metrów kwadratowych ma to boisko?

A.4050 B. 2025 C. 270 D. 135