Która z figur ma kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego?