Łyżwiarka wzbudza w poecie

A. niechęć. B. litość. C. zachwyt. D. zawiść.