W opisie występu łyżwiarki poeta zwraca uwagę przede wszystkim na

A. kolory. B. kształty C. dźwięki. D. ruchy.