Wypisz i nazwij jeden ze środków poetyckich tworzących nastrój w trzeciej zwrotce.

...