Na igrzyskach w Londynie dystans maratonu zwiększono o 2,195 km.

Ile to metrów?

A. 21950 m
B. 2195 m
C. 219,5 m
D. 2,195 m