Kazimierz Górski został uznany za najlepszego polskiego trenera XX wieku przez

A. kolegów ze swojej drużyny.
B. działaczy sportowych.
C. reprezentację Polski.
D. czytelników „Piłki Nożnej”.