„Gdy to usłyszałem, skrzydła wyrosły mi u ramion.” W tym zdaniu narrator mówi o

A. strachu i chęci ucieczki.
B. radości i chęci działania.
C. zdumieniu i niedowierzaniu.
D. gniewie i pragnieniu rewanżu.