Czym wyróżniał się Kazimierz Górski spośród zawodników swojej drużyny?

A. Uprzejmością wobec innych.
B. Agresywnym zachowaniem.
C. Drobną budową ciała.
D. Dużą siłą fizyczną.