Napisz opowiadanie pt. „Tak się zaczęła przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i zwierzę.

Opowiadanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...