Działka przeznaczona na łąkęma kształt równoległoboku o wymiarach podanych na rysunku. Paczka nasion trawy wystarcza na obsianie 2500 m2 działki.

Ile co najmniej takich paczek należy kupić, aby obsiać trawą tę działkę?

  Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedź.

Odpowiedź: Należy kupić co najmniej .................................................... .