Na podstawie wiersza napisz, jaki jest cel gry aktora na scenie.

...