Jaką część wszystkich zwierząt hodowanych przez uczniów stanowią ptaki?

A. 1/4 B. 1/3 C. 1/6 D. 1/16