Z diagramu wynika, że uczniowie hodują

A. pięć razy więcej kotów niż papug.
B. tyle samo kotów, co chomików i papug łącznie.
C. tyle samo psów, co chomików i kotów łącznie.
D. sześć razy więcej kanarków niż psów.