O ile mniej chomików niż psów hodują uczniowie?

A. O 3 mniej. B. O 5 mniej. C. O 10 mniej. D. O 20 mniej.