Na podstawie tekstu można powiedzieć, że John był

A. surowy. B. niecierpliwy. C. lekkomyślny. D. wyrozumiały.