Które wydarzenie historyczne zostało przywołane we fragmencie wiersza: Polska na ma­pach się zatrze?

...