W każdym wybranym przez Kasię przykładzie, oprócz informacji o miejscu występowania zwierzęcia, znajduje się informacja o jego

A. liczebności.
B. wyglądzie.
C. odżywianiu.
D. rozmnażaniu