Kasia poprawnie wybrała

A. wszystkie zwierzęta.
B. tylko borsuka.
C. tylko jaszczurkę.
D. borsuka i nornika.