W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan?

A. 1: 4000 B. 1: 40 C. 1: 9000 D. 1: 90