Jak zachowuje się bocian, gdy znajdzie się w kominie termicznym?

A. Ucieka jak najprędzej.
B. Mocno macha skrzydłami.
C. Krążąc, wznosi się do góry.
D. Szybując, opada w dół.