Fritz Kortner jako Ryszard III, 1920 r.

[w:] John Russell Brown, Historia teatru, Warszawa 1999.

 

W jaki sposób aktor z fotografii wyraża emocje? Podaj dwa przykłady.

...
...