Opisując bocianie skrzydła, autor tekstu mówi: „Spróbujcie pomachać lotnią!”. Ma to skłonić czytelnika do

A. zainteresowania się lotniarstwem.
B. wyobrażenia sobie wysiłku bociana.
C. wyobrażenia sobie wielkości bociana.
D. wykonywania ćwiczeń fizycznych.