Na którym rysunku zaznaczono linią przerywaną trasę wędrówek bocianów z Polski do Afryki?

A. B. C. D.