Na podstawie mapy napisz kilku zdaniową notatkę o przewidywanej pogodzie dla Polski na jutro.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................