W pewnym momencie cień Agaty był 2,5 razy dłuższy niż jej wysokość. Jaką długość miał jej cień, jeśli Agata ma 164 cm wzrostu? Długość cienia wyraź

w metrach.

Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: Cień Agaty miał .............. m długości.