Rysunek pokazuje obserwowaną z Ziemi pozorną drogę Słońca po niebie i wysokość Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku.

Uzupełnij ten rysunek, wpisując w wykropkowane miejsca nazwy odpowiednich pór roku.