Gnomon to ustawiony pionowo prosty pręt, który w słoneczne dni rzuca cień.

Najdokładniej możemy wyznaczyć kierunek północny, obserwując cień gnomonu

A. rano.
B. przed południem.
C. w południe.
D. po południu.